רשימה או טבלה: ENA NS 13.3

רשימה או טבלה ENA NS 13.3

תיאור

Secondary use: Court record in Judaeo-Arabic. An inventory of something (a trousseau? a dead person's estate?). Many valuable goods are listed along with their values, including wristbands (dastaynaq) and lapis lazuli (lāzaward). They were given to Moshe b. Aharon ha-Kohen to be sold. A judge's name is listed at the bottom. Unclear if the Hebrew script in between the lines of Arabic script on verso is part of the same document or a different one. See also T-S 13J33.11 + ENA NS I.23 (PGPID 35755).

ENA NS 13.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 13.3 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 13.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain