רשימה או טבלה: L-G Ar. I.106–08

רשימה או טבלה L-G Ar. I.106–08

תיאור

Astronomical or calendrical text/tables in Persian. There are also a couple of words in Hebrew script.