רשימה או טבלה: T-S AS 182.99

רשימה או טבלה T-S AS 182.99

תיאור

List of materia medica (e.g., chicory seed, licorice, mastic, anise) with quantities. For a prescription? In Arabic script.