רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA NS 75.20

מסמך משפטי ENA NS 75.20
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, "שרידי תשע כתובות לפי מנהג ארץ ישראל מן הגניזה‎" (in Hebrew), Dine Israel‎ 34 (n.p., 2020), 173–238.
    למהדורה ראה
    • Doc. 6