מסמך שלטוני: T-S NS 297.212

מסמך שלטוני T-S NS 297.212

תיאור

Receipt for Muḥammad b. Yūsuf. Needs examination.