מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/112 + T-S 6J1.18

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/112 + T-S 6J1.18

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Two fragments constituting an indirect join. Natan/Hiba b. [...] al-Sīlqūnī (the red lead merchant) agrees to resolve a dispute (or simply settle accounts) with Yiṣḥaq ha-Levi a.k.a. Sayyid al-Kull b. Yeshuʿa, since one of them is sick, and "death and life are in the hand of the Creator." A sum of 85 (dinars?) is mentioned. May be an indirect join with JRL Gaster heb. ms 1760/10 (upper left fragment), which also involves Yiṣḥaq ha-Levi a.k.a. Sayyid al-Kull and a mutual release. Verso of one of the fragments (Bodl. MS heb. d 66/112) was turned into a crudely written Haggada after the legal document was dismembered. Join: Alan Elbaum.

Bodl. MS heb. d 66/112 112 recto

112 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. נאמן בדיבורו כשני עדים [
 2. ואנה אדא והב אללה לה אלעאפיה וכרג [
 3. אחרונה אול פאול וליס לה עליה פי ע[
 4. אפילו חרם סתם ואלתזם סיד אלכל ד[
 5. הנקרא הבה דנן אלופאה ליס לה אן יטא[
 6. בעדה בשי מן הדה אלכמסה ותמנ[
 7. ואן סאהל אללה ועאפאה כאן לה א[
 8. ולמא אלתזם כל מנהמא מא //הו// מו[
 9. עלינא אנא יצחק הלוי הנקרא סיד [
 10. מעכשו ואכתבו ו[אכ]תמו עלינא [בגמיע אלאלפאט
 11. אלמוכדה ובכל לישאני דזכואת[
 12. צאחבה לליום ומא בעדה חגה וותא[ק
 13. אקראראת ואותקהא פי צחה מנא[
 14. אכראה ולא סהו ולא [גלט א]לא גיר דלך [מן גמיע מפסדאת אלשהאדה

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/112 112 verso

112 verso

T-S 6J1.18 1r

1r

T-S 6J1.18 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Bodl. MS heb. d 66/112: Images © Bodleian Libraries, University of Oxford. CC-BY-NC 4.0. For more information, please see Terms of Use.
 • T-S 6J1.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.