מכתב: ENA 2741.5

מכתב ENA 2741.5

תיאור

Fol. 2: Letter in the hand of Yosef b. Shemuel b. Seʿadya ha-Levi (active ca. 1181–1209) addressed to [...] b. Seʿadya ha-Kohen, a member of the same distinguished family of kohanim and merchants as in T-S AS 148.5 (same titles: תפארת הכהנים חמדת השרים נאמן הסוחרים עין העדה). Only the formulaic opening is preserved.