רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: ENA 4193.19

מסמך שלטוני ENA 4193.19
  1. ציטוט
    Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Arabic).
    למהדורה, תרגום ראה