מסמך שלטוני: ENA 3935.11

מסמך שלטוני ENA 3935.11

תגים

תיאור

Recto (secondary use): tax receipt from the archive of Abū l-Ḥasan b. Wahb

ENA 3935.11 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3935.11 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3935.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain