מסמך שלטוני: ENA 3944.10

מסמך שלטוני ENA 3944.10

תגים

תיאור

Verso: Tax receipt from the archive of Abū l-Ḥasan b. Wahb, with holes at the margin. Registration mark - al-ḥamdu lil-lāh ʿalā niʿamih, praise be to God for his benefactions.

ENA 3944.10 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3944.10 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3944.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain