מסמך שלטוני: ENA 2192.1

מסמך שלטוני ENA 2192.1

תיאור

State document, in Arabic script. Petition formulary (?) mentions al-Ḥākim but is written as a literary text. Needs further examination.