מסמך שלטוני: BL OR 5565B.11

מסמך שלטוני BL OR 5565B.11

תיאור

Ḥamdala and ṣalwala from the bottom of a state document. Reused for Judaeo-Arabic calendrical text.