רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S F1(2).94 + T-S F8.64

מסמך שלטוני T-S F1(2).94 + T-S F8.64
  1. ציטוט
    Marina Rustow, Alan Elbaum and Yusuf Umrethwala, Unpublished editions‎ (in Arabic) (n.p., 2024).
    כולל digital edition