מסמך שלטוני: ENA 3616.9

מסמך שלטוני ENA 3616.9

תיאור

Recto: Bottom seven lines of an official letter in Arabic script. It seems like few details are preserved. Reused for a Judaeo-Arabic letter (see separate record). Needs further examination.

ENA 3616.9 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3616.9 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3616.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain