מסמך שלטוני: T-S K6.195

מסמך שלטוני T-S K6.195

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2022

תיאור

Three words of a decree probably: fa-lammā intahā ilayhi. Reused for copious jottings in Arabic script and Hebrew script, including elaborate designs with micrography, including a wheel with spokes (the text in the wheel is also found in T-S H5.95 according to Maagarim: במוסף בהוסיפי תחן תמור נתח גם כי בער אנכי ולא כמפותח.... One of the jottings says "Yedutun ha-Levi" (a cantor active in Fustat 1190s–1230s), but this does not appear to be his handwriting.