מסמך שלטוני: T-S Ar.34.71

מסמך שלטוני T-S Ar.34.71

תיאור

Fiscal account, probably. Very stylized, loopy letters. Might be dated 4[..] AH (second line).