מסמך שלטוני: ENA NS 83.190

מסמך שלטוני ENA NS 83.190

תיאור

End of an official document (letter? petition?). Likely a date in the penultimate line: 4[..] AH.