מסמך שלטוני: ENA NS 83.231

מסמך שלטוני ENA NS 83.231

תיאור

Fiscal accounting: "...al-muʿāmilīn bi-[...] wa-Dimyāṭ..."