מסמך שלטוני: ENA NS 83.233

מסמך שלטוני ENA NS 83.233

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Looks like a state/fiscal hand.