מסמך שלטוני: ENA NS 83.249

מסמך שלטוני ENA NS 83.249

תיאור

Fiscal account? Small fragment.