רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 24.1

מסמך משפטי T-S 24.1
 1. ציטוט
  Solomon Schechter, "Geniza Specimens: A Marriage Settlement,"Jewish Quarterly Review 13, no. 2 (n.p.: University of Pennsylvania Press, 1901), 218-221.
  למהדורה ראה
  • pp. 218-221
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition