רשימה או טבלה: ENA NS 83.304

רשימה או טבלה ENA NS 83.304

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.