מסמך שלטוני: ENA NS 83.353

מסמך שלטוני ENA NS 83.353

תיאור

Fiscal accounting. [Waṣala] ilā bayt al-māl al-maʿmūr bi-taʾrīkh [...]. Needs further examination.