מסמך שלטוני: ENA NS 83.370.1

מסמך שלטוני ENA NS 83.370.1

תיאור

Fiscal accounting, possibly. Needs examination.