רשימה או טבלה: ENA NS 83.314 + ENA NS 83.416

רשימה או טבלה ENA NS 83.314 + ENA NS 83.416

תיאור

Accounts in Arabic script and eastern Arabic numerals. Listing many foods. Late.