מכתב: JRL SERIES A 191

מכתב JRL SERIES A 191

תיאור

Letter fragment from Shelomo b. Eliyyahu. In Judaeo-Arabic. Mentions the synagogue and Ibn al-Siqillī. Ends, "And God knows" (ואללה אלעאלם).

JRL SERIES A 191 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 191 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 191: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0