רשימה או טבלה: ENA 3020.5

רשימה או טבלה ENA 3020.5

תיאור

Accounts in Arabic script. Reused for Hebrew piyyuṭ. Needs examination.

ENA 3020.5 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3020.5 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3020.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain