רשימה או טבלה: T-S K25.240.16

רשימה או טבלה T-S K25.240.16

תיאור

Recto: Accounts? In Arabic script and Greek/Coptic numerals. The Arabic is unusually tidy and written with all the dots and vowels. Mentions 'the recitation of the prayer.'