רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 20.117

מסמך משפטי T-S 20.117
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Elinoar Bareket, שפריר מצרים: ההנהגה היהודית בפוסטאט במחצית הראשונה של המאה האחת־עשרה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: ha-Makhon le-ḥeḳer ha-tefutsot, Universiṭat Tel-Aviv, 1995).
  למהדורה ראה
  • pp. 16, 17, 22, 23, 50-52, 60, 76, 84
 3. ציטוט
  Menahem Ben-Sasson, יהודי סיציליה 1068-825‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991).
  למהדורה ראה
  • #101, pp. 187-189
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition