מכתב: Halper 414

מכתב Halper 414

תגים

תיאור

Letter from Salāma b. Mūsā Safāquṣī (Māzar) to Yehuda b. Moshe b. Sughmār, 1064. This letter is a follow-up from the letter in Halper 389 (Gil) that hints at the possibility of breaking up the partnership between the sender and the recipient. In this letter, Salāma b. Mūsā Safāquṣī demonstrates his readiness to make concessions in settling their accounts and is prepared to bear himself the loss of 60 dinars. He expresses his wish to continue with the partnership. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 475. See also Goitein notes.) (Formerly PGPID 5735)

Halper 414 p. 1

p. 1

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

Recto

 1. מע אלכד רבאעי תמן אלפרכתין ואלרדתין תכאתכני בה ואן כאן ועאיד באללה לא ילזמה שי ולא יצח
 2. מנהא שי תכאתבני בדאלך ותקץ הדה אלכד רבאעי ומא יכצבי פי אלג אזקאק ותכאתבב באלבקיה נציפהא אלי
 3. חסאבך חתי לא יבקא פי אלחסאב עלקה אלא צאפי ואמר אלניל יאמולאי קד שא אללה פיה בחכמה ואבת ליס יכצך
 4. פיה גיר בעצה פאן כאלפתנו שייא עלי סביל אלמגאמלה אלתי ביננא פנתחמלה ולא נחסב עליך מנה שי
 5. ואנא ואללה מא ביני ובינך מאל ולא דנאניר ואנא נעלם אני נכאלף עליך אמתאלה ואנת איצא אדאן תחמלת
 6. אבא תכאלף עלי אמתאלה וסואלי לך פי אן תגתהד פי אלס דינאר אלא תכון כסארתין ואנא נעלם אנה לא
 7. יכאסרך עליהא לי כאן אמתאלהא פנחב לא תבקי מן אלאגתהאד שי פאדא גמע אללה הדה אלס6 דינאר
 8. אנטר מא ארדת חמלני נתחמל ומא ביני ואללה ובינך לא דינאר ולא דרהם כמא תחמלת גיר הדא
 9. אלשי אולא כמא תעלם ונעלם אן מא יפסד חאלנא וקלובנא עלי בעצהא בעץ אלא אלוסאיט ואנא
 10. נרא אן נתחמל כסארת אלדנאניר ולא יסמע אחד ביננא כלמה ואנא ואללה עלי אלעהד אלדי כאן ביננא
 11. אולא חתי לא יראני אללה נכונך בדרהם ולא בדינאר אעלמתך דאלך ואנא נעלם יאמולאי אנך אפרח
 12. אלנאס בסכנאי אלגזירה ובמא יגיבי גייד ואנא נעלם ודך אן ליס פיה שבהא ואנת תעלם יאמולאי
 13. אן ליס יודי הדה אלכלטה אלא הדא אלעאיק אלדי אעאק בלדנא אללה יפרג מא כנא לאן בלדנא
 14. מגבר פי אלכתאן ולו חתי כאן אלדי וגהת עאמאול כתאן ווגהתה לספאקס אלא נגברבא פיה לאכנה
 15. הדא אלדי שא אללה לאן בלג אלכתאן פי אכר אלשתוה פי ספאקס צורה ואלי אלסאעה והו באיע ומא
 16. געלני לם נכרג הדה אלאעדאל אליהא תכון ביננא אלא כפת מן אלגרר ואיאך תכון מתל מסאלת אלגיל
 17. ובעד הדא יאמולאי אנא לך עדה ואנת כמתל אנטר מא ארדת כלפני איאה בפעלה ומא ארדת
 18. מן אלתוגיה אנפדתה ביד אבי אלפרג נסים אמא כתאן או גירה ואכתבה באסמי חתי לא תנקטע אל
 19. מואצלה ביננא ואנא מגד עלי אלספר איל אלזמאן לאן גרצי תחציל אהלי פי הדה אלשתוה פי
 20. מאזר ונסאפר אול אלזמאן אן כנא מן אהלה כצצתה באתם אלסלם וגמיע מן תחוטה ענאיתך אתם
 21. אלסלם

תרגום

Halper 414 p. 2

p. 2

Halper 389 p. 1

p. 1

Halper 389 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום