מסמך משפטי: T-S NS 342.33

מסמך משפטי T-S NS 342.33

תגים

תיאור

Small fragment of a legal deed regarding sugar refining (ṭabīkh al-sukkar). Involving Yeshuʿa b. Yiftaḥ ha-Kohen. In the hand of Halfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). AA