מסמך שלטוני: ENA 3714.5

מסמך שלטוני ENA 3714.5

תגים

תיאור

State document, probably a fiscal order. Mentions rāhin/dāʾin in the first line, slaves (ghilmān), and property (ʿamāʾr). Some of the names mentioned are Abū Jawhar, Sayyid al-Ahl bin Muḥammad and ʿAbd al-Bāqī bin...Day recorded in the margin is Thursday; 'bi tārikh Yawm al-Khamīs'. Also mentions 'sulṭān' and '[...]al-Dawla', probably the title of an official. Verso: Hebrew text; Pizmonist ( Similar hand as ENA 3714.5, T-S Ar.38.119, T-S NS 145.22, T-S Ar.42.186).

ENA 3714.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3714.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3714.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain