מסמך שלטוני: Moss. VI.117.2

מסמך שלטוני Moss. VI.117.2

תיאור

Decree from the Fatimid chancery, small fragment, reused by Efrayim b. Shemarya. No image available on FGP. See also PGPID 35336 and PGPID 30851.