רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.53.29

רשימה או טבלה T-S Ar.53.29
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה