רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S 13J8.27

מסמך שלטוני T-S 13J8.27
 1. ציטוט
  Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה, תרגום ראה
  • Doc. 113
  • Doc. 113
  • Doc. 113