רשימה או טבלה: T-S 18J2.1

רשימה או טבלה T-S 18J2.1

תיאור

List specifying the expenses for building the Jerusalem synagogue. Dated 1039-1040. (E. Bareket, Shafrir misrayim, 135)

T-S 18J2.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]יחץ ללשאמיין בחק אלנצף
 2. . . . . . .]מאתין דינאר וסבעה וכמסין דינאר ונצף
 3. אציף] אלי דלך תמן חמארין אביעת בעד אלפראג מן אלתראב
 4. סתה דנ]אניר גיר סדס ותמן כזאנה רבע דינאר ומא קבץ
 5. מ]ן בית גלאם אבן אלבהודי נצף דינאר יציר גמיע דלך
 6. מאתין וארבע וסתין וקיראטין
 7. כרג מן דלך תמן
 8. חמארין סבעה דנא אלא סדס
 9. מא תולאה נפקתה רבי שמואל אחד ועשרין דינ ונצף ותמן
 10. תמן סבעה עשר(!) עמוד וקאעדה כבירה וראס כביר
 11. תסעה וכמסין גיר ובע
 12. חמולה ללגמיע בה סתה דנאניר תמן חגר מכסור
 13. דינאר ורבע וסדס תמן [[גר]] חגר עין שמסי סתה דנאניר
 14. תמן נסר אלל . . . . . סתה דנאניר ותלת ותמן //וריראטין// מן אבו אלכוכ
 15. מגאדיל בקל דינאר ותלת וקיראט תמן עשרה
 16. שוחאת בלחמל תלתה ועשרין דינאר כמסה עשר
 17. דרדארה ולתמן סבעה דנא ונצף ומא תולא שראה
 18. חסן אבן אלטיב מע אלגמאעה ארבעה אנצאף נכל תלתה
 19. דנא ותלת ורבע תמן אחדי עשר(!) מרבעי קדם לטאף דינארין ונצף
 20. תמן טוב פי דפעאת תלתה דנא ונצף תמן ארבע נכלאת
 21. מלתיה שרי חסן אבו אלטיב ללמצלה ארבעה דנא ונצף וסדס
 22. אגרה ביטאר ללחמאר אלמנפסך רבע דינאר תמן דרונדאת קדם נצף ותמן
 23. תמן אלעמוד אלכביר אלאביץ אתני עשר דינאר אלא רבע
 24. מא צאר אלי יחיה אבן באטור פי דפעתין מן גמלה תמן
 25. אלשוח ואלדרדאר אלדי מבלגה סבעה עשר //דינ// אלא קיראטין

תרגום

T-S 18J2.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J2.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.