רשימה או טבלה: T-S NS 305.128

רשימה או טבלה T-S NS 305.128

תיאור

Accounts in Arabic script. State document?