רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IV,13

מכתב Moss. IV,13
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    J. Kraemer, "Six Unpublished Maimonides Letters from the Cairo Geniza," in Maimonidean Studies (New York: Yeshiva University Press, 1992), 2:61-94.
    כולל digital edition, digital translation