מסמך שלטוני: T-S Misc.9.18

מסמך שלטוני T-S Misc.9.18

תגים

תיאור

Decree. In Arabic script. Only a few words are preserved here (...ʿalā ikhtilāf...). Reused for a dirge by Yosef Ibn Avitor. (Information in part from FGP.)