מסמך שלטוני: T-S Ar.40.142.2

מסמך שלטוני T-S Ar.40.142.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2022

תיאור

Receipt issued for the ḍāmin of Dhāt al-Ṣafāʾ against revenue delivered by Abū l-Ḥasan b. Wahb. Dated: 8 Ramaḍān 405. Note: Khan's publication reverses the numbers of the two folios under this shelfmark.

T-S Ar.40.142.2 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S Ar.40.142.2 1v

1v

T-S Ar.40.142.2 2r

2r

T-S Ar.40.142.2 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.40.142.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.