מסמך שלטוני: T-S NS 297.7

מסמך שלטוני T-S NS 297.7

תגים

תיאור

Receipt for the capitation tax. For the silk worker Bū Naṣr b. ʿUmar al-Yahūdī. Dated: 507 AH, which is 1113/14 CE.