מסמך שלטוני: T-S AS 1.190

מסמך שלטוני T-S AS 1.190

תיאור

Tiny fragment of an Arabic-script document in a chancery hand. Mention a sum of X-hundred dinars and the phrase "...which are mine, and that..." (allatī lī fa-tilka).