מסמכים קשורים מסמך שלטוני: L-G Ar. II.79

מסמך שלטוני L-G Ar. II.79