מסמך משפטי: MIAC 161

מסמך משפטי MIAC 161

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Receipt for a half-year subscription to the "The Weekly Sun" by the Ibn Yoḥay Institute – 24 March 1949CE – Museum of Islamic Art – (number 161) – in Arabic. (information from Ḥassanein Muḥammad Rabīʿa, ed., Dalīl Wathā'iq al-Janīza al-Jadīda / Catalogue of the Documents of the New Geniza, 69). MCD.