רשומה קשורה ל-מכתב: MIAC 238

מכתב MIAC 238
  1. ציטוט
    Muḥammad Khalīfa Ḥasan and Jabr Sarrāj, Al-Janiza wa-l-maʿābid al-Yahūdiyya fī Miṣr‎ (in Arabic) (Cairo: Markaz al-Dirāsāt al-Sharqīyah, Jāmiʻat al-Qāhirah, 1999).
    לתרגום, דיון ראה
    • pp. 203-207