רשומה קשורה ל-מכתב: MIAC 47

מכתב MIAC 47
  1. ציטוט
    Muḥammad Khalīfa Ḥasan and Jabr Sarrāj, Al-Janiza wa-l-maʿābid al-Yahūdiyya fī Miṣr‎ (in Arabic) (Cairo: Markaz al-Dirāsāt al-Sharqīyah, Jāmiʻat al-Qāhirah, 1999).
    כולל תרגום, דיון