מכתב: T-S 16.256

מכתב T-S 16.256

תגים

תיאור

Recto: A woman complaining to the Nagid Mevorakh about her inefficient brother-in-law who was unable to secure her children's estate from his partner, expresses the apprehension that the latter too might die, and getting something out of orphans for other orphans was next to impossible. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 296, 302) Verso: List in Arabic script. (Information from CUDL)

T-S 16.256 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. נחן מסתגיתין באללה תע[אלי . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. קדשת מרינו ורבינו מבורך [. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. שר השרים נגיד הנגידים [. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. ויגדל כבודו וירום מזלו למען [. . . . . . . . . . . . . . .
 5. איתאם אלשופט רחמה אללה ואנס[. . . . . . . . . . . . .
 6. אלי חצרתה אלסאמיה ח[פט] אללה עזהא אן אלדי הן עמהם
 7. וציהם קד עגז ען מטאלבה אלחכים לאנה יגיטה באל
 8. כלאם אלצעב אלדי יסתחרה בה פיכרגה אלגיץ אלי אן יקול
 9. מא יריד ומא לא יריד ואלזמאן ינדפע ונחן לא ננתפע
 10. ובית דין אביהם שליתומים ועבדה יסאל מן חצרתה אל
 11. סאמיה זאדהא אללה עלוא פי אן יקים להם וכיל ירתציה
 12. יטאלב בגמיע מא יתעלק באליתומים ממא ספרה וממא
 13. בקי אלי אלאן פי אלקאעה אלתי הי שרכה ואלדנא וסיידנא
 14. אחיאה אללה אטול אלאעמאר יתצדק עלינא מן אלזמאן
 15. סאעה יכון דלך פי חצרתה אלמחרוסה ליצל כל די חק אלי
 16. חקה וכל יום יתאכר ולא ינפצל לנא אמר כאן אלניראן
 17. תאגג עלינא ולו ואלעיאד באללה צאב הדא אלרגל שי
 18. כמא יטרקו בני אדם צעב עלינא מא נאמל אן נדפע
 19. בה ברהה מן אלזמאן וכאן יעסר כלאץ חק יתומים מן
 20. יתומים ואדונינו חכם כחכמת מלאך האלהים וג
 21. יפעל פי דלך מא יכון בה אלקרבה אלי אלבארי סבחאנה
 22. פהי קצה מא להא כלאץ אלא עלי ידיה והיבה חצרתה
 23. חרס אללה עזהא ו. .דה תחתצר מא יתסע להם
 24. שרח תפצילה יסתגיב אללה מנא ומן ואלדתנא פיה
 25. צאלח אלאדעיה ויחפט גאהה עלי כאפה ישראל ואן
 26. יבקיה מא בקי אלזמאן ו[.]ל[. . . .]וה יקדם [. . . . . .
 27. ולנצ[. . . . .

תרגום

T-S 16.256 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.256: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.