מכתב: T-S 16.239

מכתב T-S 16.239

תגים

תיאור

Notes recording debts in Judaeo-Arabic. (Information from Goitein's index cards and CUDL)

T-S 16.239 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלדי אכד מן אלנביד נ גרה
  2. וד וב וב וא וב וא

middle of the page

  1. ענד אם עבוד מד דרהם
  2. וענדהא כב> חק ג אואק אלואן
  3. וענדהא ח דראהם אלואן
  4. ונצף וקיה אלואן

bottom of the page

  1. ענד אם בשיר ט דר> ו>
  2. קדימה וענדהא ס דרהם
  3. אלואן ווקיתין ורבע אסוד

תרגום

T-S 16.239 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 16.239: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.