טקסט ספרותי: T-S Ar.35.223

טקסט ספרותי T-S Ar.35.223

תגים

תיאור

Recto and verso: Judaeo-Arabic poetry in the hand of Nāṣir al-Adīb al-ʿIbrī. This is one of the fragments that he signs (אנא אלאדיב אלדמי אלכאמי ונאצר אסמי רצעת אלדרר פי נצמי ועקדי אנתצבת...).