רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: PER H 134

טקסט ספרותי PER H 134
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, "It’s Set Your Eyes Aflame’: Two Poems by Nasir, the Hebrew & Arabic Litterateur," Arab Lit Quarterly 4, no. 4 (n.p., 2021), 30–37.
    כולל תרגום